QUASER Personel Belgelendirme Hizmetleri

Quaser Personel

Personel Belgelendirme Hizmetleri

Home Ağaç İşleri Sektörü

Mobilya Döşemecisi (Seviye 3)

Mobilya Döşemecisi (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma ile ilgili önlemleri alarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, konut, ofis, sağlık, kara-deniz-hava ulaşım araçları, otel-motel gibi konaklama mekânlarında oturma, dinlenme, uzanma, yatma ihtiyaçlarını karşılayan mobilyalarda döşeme sistemini çözümleyip malzemeleri hazırlayan, döşemelik malzemelerle iskelet yüzeyine veya iskeletsiz olarak döşeme yapan ve onaran kişidir.

Mobilya Döşemecisi 5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine shttps://www.quaserpersonel.com/mobilya-dosemecisi/ahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 31 aralık 2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Mobilya Döşemecisi (Seviye 4)

Mobilya Döşemecisi (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma ile ilgili önlemleri alarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, konut, ofis, sağlık, kara-deniz-hava ulaşım araçları, otel-motel gibi konaklama mekânlarında oturma, dinlenme, uzanma, yatma ihtiyaçlarını karşılayan mobilyalarda; projelendirilmiş çalışmaları bilgisayar teknolojilerini de kullanarak çözümleyen, malzemeleri hazırlayan, döşemelik malzemelerle iskelet yüzeyine veya iskeletsiz olarak döşeme yapan ve onaran kişidir.

Mobilya Döşemecisi 5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 31 aralık 2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 3)

Ahşap Mobilya İmalatçısı, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, oturma, dinlenme, yemek yeme, yatma, depolama, çalışma ve sergileme amaçlı olarak iç ve dış mekânlarda kullanılan her türlü ahşap mobilya imalatının öncesi ve sonrası işlemleri için hazırlık yapan, ahşap mobilya imalatını gerçekleştiren, mobilya ambalajı yapan, üst yüzey işlemleri hariç mobilyaların onarımını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Ahşap Mobilya İmalatçısı 5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 31 aralık 2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Orman Ağaçlandırma ve Fidan Yetiştirme İşçisi (Seviye 3)

Orman Ağaçlandırma ve Fidan Yetiştirme İşçisi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite geliştirmeye ilişkin uygulamalar çerçevesinde kendisine verilen talimatlara göre; sahayı ağaçlandırmaya hazırlama, fidan yetiştirme, ağaçlandırma yapma ve vejetatif üretim yapma ile mesleki gelişim faaliyetlerini yürütme bilgi ve becerilerine sahip nitelikli kişidir.
Orman Ağaçlandırma ve Fidan Yetiştirme İşçisi, kendisine verilen talimatlar doğrultusunda; sahayı hazırlama, ağaçlandırma, fidan yetiştirme ve vejetatif üretim ve bakım yapma işlerinde çalışma alanının özelliğine göre araç, gereç ya da ekipmandan faydalanır.

Orman Ağaçlandırma ve Fidan Yetiştirme İşçisi, 5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 11 Kasım 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız