QUASER Personel Belgelendirme Hizmetleri

Quaser Personel

Personel Belgelendirme Hizmetleri

Home Otomotiv Sektörü

Oto Ekspertiz Elemanı (Seviye 4)

Oto ekspertiz elemanı yeterliliği, Motor Test Personeli (Seviye 5), Otomotiv Boya Onarımcısı (Seviye 4), Otomotiv Gövde Onarımcısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standartları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Oto ekspertiz elemanı, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, teknik cihaz ve ekipmanlarla otomobilleri detaylı bir biçimde inceleyerek, aracın geçmişte yaşadığı kazalardan değişen parçalara, mekanik aksamında bozulan yerlerden yakın zamanda masraf çıkarabilecek tüm noktalara kadar inceleyerek, bilgi sunumu gerçekleştiren ve yazılı rapor veren nitelikli meslek elemanıdır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.

Otomotiv Boya Onarımcısı (Seviye 4)

Otomotiv Boya Onarımcısı, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; motorlu kara taşıtlarının metal ve metal olmayan dış ve iç yüzeylerinde boya hasarlarının oluştuğu parçaları, boyama işlemine uygun hale getiren, uygun renk ve özellikte boya hazırlayan, boyama işlemini yapan ve boyama sonrası yüzey işlemlerini uygulayarak meslekî gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.
Otomotiv Boya Onarımcısı (Seviye 4); boyama işlemlerinde, araç dış ve iç yüzeyleri üzerinde oluşmuş tüm boya hasarlarının tespit edilmesi, boyama sırasında ve sonrasında gerekli işlem sırasının ve süresinin belirlenmesi işlemlerini gerçekleştirir.

Otomotiv Boya Onarımcısı mesleği, 5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 26 Eylül 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.

Otomotiv Boyacısı (Seviye 3)

Otomotiv Boyacısı (Seviye 3), motorlu kara taşıtlarının metal ve metal olmayan kısımlarının yüzey hazırlama ve boyama işlemlerini yapan kişidir. Bu işlemin sonunda boyanan malzemenin korozyona, paslanmaya ve diğer dış etkenlere karşı korunma özelliği kazanması ve dış yüzeylerde belirlenmiş renk ile düzgün ve estetik görünümün sağlanması esastır.
Yüzeyin boyanması sırasında doğru çalışma mesafesinin seçimi, çalışma açısı, makina, aparat, araç ve gerecin doğru kullanımı boyacının mesleki yetkinliğini gerektirir.
Otomotiv Boyacısı, otomotiv kaportacısı ile koordineli olarak çalışır ve kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği boya işlemlerinde, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. Birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması, otomotiv boyacısının sorumlulukları arasında yer alır.

Otomotiv Boyacısı mesleği, 5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 26 Eylül 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.

Otomotiv Elektromekanikçisi (Seviye 5)

Otomotiv Elektromekanikçisi (Seviye 5) iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; tanılama test cihazı ile yakıt sisteminde, motor soğutma sisteminde, aktarma organlarında, fren sisteminde, direksiyon sisteminde ve süspansiyon sisteminde periyodik bakım işlemlerini ve elektromekanik arızalarının tespit ve onarım işlemlerini, yol testi işlemlerini gerçekleştiren, mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli meslek elemanıdır.

Otomotiv Elektromekanikçisi  mesleği, 5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.

Otomotiv Gövde Onarımcısı (Seviye 4)

Otomotiv Gövde Onarımcısı, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; motorlu kara taşıtlarının gövdesinde veya gövde parçalarında, darbeye bağlı ya da korozyon ve aşınma gibi nedenlerle oluşan hasarları onaran, onarılamaz parçaları tespit ederek değiştiren, cam sökme takma işlemlerini yapan talimatlarda belirtilen referans değerlerini kullanarak araç gövdesi üzerinde gerekli ölçme işlemlerini yapan ve referans değerlerden sapmaları belirleyerek meslekî gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.
Otomotiv Gövde Onarımcısı, onarım işlemlerinde, düzeltilmesi yapılan parçaların veya gövde üzerindeki bölgelerin yüzey düzgünlüğünü sağlayabilme, dış ve iç kaporta aksesuar ve döşemelerin söküp takılması işlemlerini, cam değişimini ve plastik aksam onarım işlemlerini yapabilme ve tüm bu işlemlerin süresini hesaplayabilme işlemlerini gerçekleştirir.

Otomotiv Gövde Onarımcısı, mesleği, 5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 11 Kasım 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.

Otomotiv Kaportacısı (Seviye 3)

Otomotiv Kaportacısı (Seviye 3), motorlu araç imalatı sürecinde, gövdede oluşan küçük çaplı kusur ve hataları gidermek için gerekli hizalama, konumlandırma, düzeltme, gerdirme, çektirme ve zımparalama türünden işlemleri yapan kişidir. Bu işlemler sırasında araçlarda kapı ve kapak boşlukları ile ek yerlerinin kenarlarının çeşitli yöntemlerle onarılması ve aracın genel görünümünün düzgün şekilde oluşturulması esastır.
Kaportası düzeltilen yerlerin zımparalanıp metal profilden, sacdan veya diğer malzemeden yapılmış parçaları kusursuz ve yüzey düzgünlüğü sağlanmış olarak orijinal şekline getirmek veya gereken durumlarda değiştirmek ve boyamaya hazırlamak otomotiv kaportacısının mesleki yetkinliğini gerektirir.
Otomotiv kaportacısı kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği kaportacılık işlemlerinde, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. Onarımı tamamlanan otomotiv yarı ürün veya ürünlerinin uygun şekilde diğer iş merkezlerine iletimi veya istiflenmeleri ile, birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması otomotiv kaportacısının sorumlulukları arasında yer alır.

Otomotiv Kaportacısı mesleği, 5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 26 Eylül 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.

Otomotiv Kaportacısı (Seviye 4)

Otomotiv Kaportacısı, motorlu araç imalatı sürecinde, gövdede kusur ve hataları gidermek ve her türlü motorlu araç kaporta onarımlarını yapmak için gerekli kesme, hizalama, konumlandırma, düzeltme, gerdirme, çektirme, kaynak yapma, perçinleme ve zımparalama türünden işlemleri yapan kişidir. Bu işlemler sırasında araçlarda kapı ve kapak boşlukları ile ek yerlerinin kenarlarının çeşitli yöntemlerle onarılması ve aracın genel görünümünün düzgün şekilde oluşturulması esastır.
Kaportası düzeltilen yerlerin zımparalanıp metal profilden, sacdan veya diğer malzemeden yapılmış parçaları kusursuz ve yüzey düzgünlüğü sağlanmış olarak orijinal şekline getirmek veya gereken durumlarda değiştirmek ve boyamaya hazırlamak otomotiv kaportacısının mesleki yetkinliğini gerektirir.
Otomotiv kaportacısı genel nezaret altında gerçekleştirdiği kaportacılık işlemlerinde, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, sıralamasından, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. Onarımı tamamlanan otomotiv yarı ürün veya ürünlerinin uygun şekilde diğer iş merkezlerine iletimi veya istiflenmeleri ile, birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması otomotiv kaportacısının sorumlulukları arasında yer alır.

Otomotiv Kaportacısı mesleği, 5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 26 Eylül 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.

Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4)

Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4) iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde; motorlu kara taşıtlarının periyodik bakımlarını, mekanik arızalarının tespitini ve onarımlarını gerçekleştiren, yol testlerini yapan, motor yenileştirme faaliyetlerini yürüten ve dizel yakıt pompası ve enjektörler üzerinde arıza tespiti ve onarım işlemlerini yapan, vites kutusu arıza tespiti ve onarımı ile ağır ticari araçlara özel işlemleri gerçekleştiren, mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Otomotiv Mekanikçisi  mesleği, 5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.

Otomotiv Ön Düzencisi (Seviye 3)

Otomotiv Ön Düzencisi, tanımlanmış iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite gereklilikleri ve görev talimatlarına göre; motorlu kara taşıtlarının, tekerleklerinin açı ve mesafe ayarları, tekerlek balansları ve süspansiyon sistemlerinin tüm arızalarının tespitini, çalışma performanslarıyla ilgili tüm yapısal ayarları yapan mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli meslek elemanıdır.

Otomotiv Ön Düzencisi, bakım ve ayar işlemleri sırasında, montaj-demontaj, sıkma ve yağlama gibi işlemlerin yanında, hizalama, dengeleme, merkez­­leme, üç boyutlu konumlandırma türünden mekanik ayarları yapma, test-ölçüm cihazları ile elde edilen değerleri veya rutin dışı ses ve tit­reşimleri yorumlama gibi işlemleri gerçekleştirir.

Otomotiv Ön Düzencisi mesleği 5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 11 Kasım 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.

Lastik Bakım Onarımcısı (Seviye 3)

Lastik Bakım Onarımcısı, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, jantların onarım veya değişim ihtiyacını tespit eden ve müşteriyi yönlendiren; lastiklerin yöntemine uygun olarak, uygun ekipman ve ürünü kullanarak, belirlenen standartlar ve talimatlar doğrultusunda tamiratını yapan, aracın onarılmış ekipmanla yürür duruma gelmesini sağlayan, ürünlerin rutin kullanımında dikkat edilecek hususlar, ürünlerin bakımı, kontrol ve değişim periyotları hakkında tüketicilere bilgi veren ve mesleki gelişime yönelik faaliyetlere katılan nitelikli kişidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.