QUASER Personel Belgelendirme Hizmetleri

Quaser Personel

Personel Belgelendirme Hizmetleri

Home Sınav

Sınav

SINAV SÜRECİ

QUASER, başvuru sahibi için sınav programı belirler ve başvuru sahibini bilgilendirir.
Başvuru sahibi, belirlenen gün ve saatte sınavın yapılacağı alanda hazır bulunur.
İlgili belgelendirme programında belirtilen yöntem (teorik, mülakat, uygulama) ve sürelere uygun olarak sınav gerçekleştirilir. Sınav yöntemleri ve süreler hakkında bilgilere meslekler bölümünden ulaşabilirsiniz: Meslekler
Sınav sonuçları, sınavı takip eden yaklaşık 15 gün içerisinde duyurulur.
Sınav sonuçlarınızı şu linkten öğrenebilirsiniz: Sınav Sonucu Sorgulama

Teorik Sınav Uygulama Kuralları

 • Sınav süresince mevzuat gereği görsel ve sesli kayıt yapılacaktır.
 • Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kağıdında o soru için ayrılmış olan yere belirgin şekilde işaretlemeyi unutmayınız.
 • Her sorunun 1 doğru cevabı bulunmaktadır. Aynı soruda birden fazla şıkkı işaretlemeniz halinde cevabınız yanlış sayılacaktır.
 • Aday sınava başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde salonu terk edemez.
 • Sınav süresince sınavı tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılması yasaktır.
 • Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır. Birbirleriyle yardımlaşan veya konuşan adaylara kopya işlemi uygulanacaktır.
 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması gereken zorunlu ilaçlar haricinde yiyecek, içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 • Aksi belirtilmedikçe sınavlarda adaylar tarafından kullanılması yasak teçhizat ve ekipmanlar: Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo vb. haberleşme araçları, MP3 player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi vb. kayıt cihazları, Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat vb. bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, Müsvedde kağıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar.
 • Sınava başlamadan önce aday bilgileri kısmındaki imza kısmını ve cevap anahtarınızda yer alan kısımları imzalayınız.

Not: Adayların Sınav Yapıcı ile tarafsızlığı zedeleyecek ilişkisi olması halinde aday, Sınav Yapıcıyı reddederek müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.

Performans Sınavı Uygulama Kuralları

 • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • Cep telefonu, çağrı cihazı, cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
 • Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.
 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunur.
 • Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalıdır.
 • Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav alanındaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.
 • Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir.
 • Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
 • Aday sınav süresince alanda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 • Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
 • İş sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini alınız.

Mülakat Sınavı Uygulama Kuralları

 • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • Cep telefonu, çağrı cihazı, cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez.
 • Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
 • Sözlü mülakat sınavı yapılırken sınavı yapan sınav değerlendirici adaya sadece soru sormakla yükümlüdür. Adayı doğru veya yanlış yönde etkileyecek şekildeki davranışlardan kaçınmalıdır.
 • Adaya mülakat sınavında istenilen yeterliliğin ilgili birimiyle ilgili soru sorulmalıdır.
 • Adaya sorulacak olan soru sayısı sınav değerlendiricisi tarafından belirlenir.
 • Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
 • Aday sınav süresince alanda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 • Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
 • İş sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini alınız.