QUASER Personel Belgelendirme Hizmetleri

Quaser Personel

Personel Belgelendirme Hizmetleri

Home Toplumsal Hizmetler sektörü

Kuyumcu (Parekende)(Seviye 4)

Kuyumcu (Parekende), çalışma süreçlerinde ve alanlarında uygulanması gereken İSG ve çevre koruma önlemlerini, iş süreçlerinde kalite ve iş organizasyonu gerekliliklerini, bilen ve buna uygun çalışan, altın ve gümüş takı ürün alış-satışı ve temel bakım, onarım işlemlerini yapan, mücevher takıların tür ve özelliklerini bilen ve bunların alış-satış işlemlerini yürüten nitelikli kişidir.

19.03.2022 tarihli ve 31783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında kuyum ticareti faaliyetlerini yürüten kişilerin belgelendirilmesi Mesleki yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan “21UY0441-4 Kuyumcu (Perakende)” ulusal yeterliliğine göre yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılır.

Yönetmelik kapsamında, Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin 21UY0441-4 Kuyumcu (Perakende) belgesine sahip olması gerekmektedir.

Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır. Bu yetki, il müdürlükleri aracılığıyla da kullanılabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Otopark Görevlisi (Seviye 3)

Otopark Görevlisi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite ile ilgili gereklilikleri uygulayarak, iş organizasyonu yapan, otopark alanının düzenini sağlayan, araçların uygun peronlara park edilmesi amacıyla müşterileri yönlendiren ve/veya vale hizmeti veren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.

Vale Görevlisi (Seviye 3)

Vale Görevlisi (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite ile ilgili gereklilikleri uygulayarak, iş organizasyonu yapan, otopark alanının düzenini sağlayan, araçların uygun peronlara park edilmesi amacıyla Vale hizmeti almak isteyen sürücünün aracını belirlenen otopark alanına ulaştırarak park eden ve tekrar araç sürücüsüne teslim eden ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

25/12/2020 tarih 31345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik” ile vale görevlilerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.