QUASER Personel Belgelendirme Hizmetleri

Quaser Personel

Personel Belgelendirme Hizmetleri

Home Ulaştırma Sektörü

Servis Aracı Şoförü (Seviye 3)

Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre 03.09.2020 tarihinden itibaren okul servis araçlarını kullanan şoförlerin MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3)

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü, İş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari veya resmi olarak tescil edilmiş bir otobüs ile kişi başına ücretle belirlenmiş bir güzergah doğrultusunda şehir içi toplu kamu taşımacılığı yapan nitelikli kişidir. Sizde bu belgeye sahip olarak bu niteliğinizi belgelendirmiş olacaksınız.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.

Taksi Şoförü (Seviye 3)

Taksi Şoförü, iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtla (taksi), fiyat tarifesi ile belirlenmiş belirli bir ücret karşılığında, kamu hizmeti yolcu taşımacılığı yapan nitelikli kişidir. Bu belgeye sahip olarak bu niteliğinizi belgelendirmiş olacaksınız.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.

Minibüs Şoförü (Seviye 3)

Minibüs Şoförü, iş sağlığı güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari olarak tescil edilmiş bir minibüs ile kişi başına ücretle belirlenmiş belirli bir güzergah doğrultusunda kamu hizmeti yolcu taşımacılığı yapan nitelikli kişidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.

Motosikletli Kurye (Seviye 3)

Motosikletli Kurye, iş sağlığı güvenliği, çevre koruma ve trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri çerçevesinde; kendisine teslim edilen gönderiyi yerine motosikletle ulaştırma amacıyla, kuryelik faaliyetlerinin iş organizasyonunu, güzergâh belirleme ve ulaştırma faaliyetlerini gerçekleştiren, iş süreçlerinin kalitesinin artırılmasına ve bireysel mesleki gelişimine yönelik faaliyetleri yürüten kişidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.

Köprülü vinç Operatörü (Seviye 3)

Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler ile çevresel önlemleri alarak kendi başına ve/veya bir işaretçi/sapancı yardımıyla çeşitli türlerdeki köprülü vinçleri; kablo ile uzaktan ya da kabinden kontrol ederek her türlü yükü kaldırma, taşıma ve boşaltma veya istif etme işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip, mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 11 Kasım 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.