QUASER Personel Belgelendirme Hizmetleri

Quaser Personel

Personel Belgelendirme Hizmetleri

Home Elektrik ve Elektronik Sektörü

Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3)

Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulayarak, çevre koruma ve kalite gerekliliklerine uygun çalışan, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş öncesi hazırlık yapan, pano montajı hazırlık işlemlerini yapan, pano karkası ve pano malzemelerinin montajını yapan, kablo montajı, kablo kanalı, ray ve klemens montajı yapan, panoyu sevke hazırlayan, meslekî gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 11 Kasım 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3)

Elektrik Tesisatçısı (Seviye 3) iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite önlemlerini alarak, iş organizasyonu yapan, hazırlık dâhil tesisat döşeme işlemlerini gerçekleştiren, tesisatın işlevselliğini sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 9 Nisan 2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi (Seviye 4)

Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi (Seviye 4), ev, ofis ve benzeri ortamlarda kullanılan her nevi elektronik, elektrikli ve elektromekanik alet ve cihazların basit veya karmaşık, rutin ya da rutin olmayan arızalarını tespit edebilen ve bu arızaların giderilmesi için gerekli yöntemi seçerek belirli bir sürede uygulayabilen ve alet ve cihazların koruyucu, periyodik bakımlarını gerçekleştiren kişidir. Gerçekleştirilen bakım veya onarım işleminin geçerli talimatlar ve tüketici koruma kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi, tüketicilere gerçekleştirilecek ve gerçekleştirilmiş olan faaliyetle ilgili tam ve doğru bilginin aktarılması, işleme göre alet veya cihazın kusursuz şekilde çalışır duruma getirilmesi, malzemelerin ve donanımın zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde tamamlanması esastır.
Bakım, onarım işlemi gerçekleştirilecek alet veya cihazın bakım prosedürünün belirlenmesi, arıza ve sorunların doğru olarak tespit edilmesi ve kullanılacak uygun yedek parçaların seçilmesi, montaj, demontaj, lehimleme, sıkma benzeri işlemlerin yapılması ve bu işlemler sonucunda alet veya cihazların fabrika çıkış özelliklerine uygun olması, gerekli dokümanların eksiksiz doldurulması ve alet veya cihazın gerekli biçimde monte edilmesi veya konumlan-dırılması elektronik ve elektrikli ürünler servisçisinin mesleki yetkinliğini gerektirir. Elektronik ve elektrikli ürünler servisçisinin elektrik, elektronik, elektromekanik, ölçme ve kontrol aletleri, takımlar ve yedek parçalar hakkında yeterli bilgi sahibi olması gerekir.
Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi (Seviye 4), kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan alet ve cihazların fabrika çıkış değerlerine uygun ve kusursuz çalışır durumda olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması elektronik ve elektrikli ürünler servisçisinin sorumlulukları arasında yer alır.

5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 9 Nisan 2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5)

İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5), işletmelerde, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde elektriksel sistem ve donanımların, bakımı, onarımı, kontrolü ve gerekli durumlarda kurulumu veya sökülmesi işlerinde çalışan kişidir. Bakım ve onarım işlemlerinde, tesisatta ve donanımda meydana gelebilecek arızaların belirlenmesi, nedenlerinin bulunarak giderilmesi ve bunların istenilen şekilde ve sürekli olarak çalışmasının sağlanması esastır. Bakım, onarım ve kurulum işlemleri sırasında, donanım ve tesisatın üzerinde ölçümler ve kontroller yapma ve ayarlama işlemlerinin yanı sıra, devre şemalarının okunması, elektrik bağlantılarının yapılması ve işletmeye ait olan yüksek gerilimli güç aktarma sistemlerinin arızalarına müdahale edilmesi, elektrik bakımcının mesleki yetkinliğini gerektirir. İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5), işletmelerde genel nezaret altında gerçekleştirdiği işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan donanım ve tesisatın teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olması, kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması, üretim akışının aksamadan devamının sağlanması, tesis enerji kaynaklarının kesintisiz/verimli bir şekilde kullanılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması işletme elektrik bakımcısının sorumlulukları arasında yer alır.

5544 sayılı Kanuna göre, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılan tebliğlerde belirtilen mesleklerden biridir. Tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Tebliğ 11 Kasım 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4)

Cep telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4), cep telefonlarının basit veya karmaşık, rutin ya da rutin olmayan arızalarını tespit edebilen ve bu arızaların giderilmesi için gerekli yöntemi seçerek belirli bir sürede uygulayabilen ve cihazların koruyucu, periyodik bakımlarını gerçekleştiren kişidir. Gerçekleştirilen bakım veya onarım işleminin geçerli talimatlar ve tüketici koruma kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi, tüketicilere gerçekleştirilecek ve gerçekleştirilmiş olan faaliyetle ilgili tam ve doğru bilginin aktarılması, işleme göre cihazın kusursuz şekilde çalışır duruma getirilmesi, malzemelerin ve donanımın zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde tamamlanması esastır.
Bakım, onarım işlemi gerçekleştirilecek cihazın bakım prosedürünün belirlenmesi, arıza ve sorunların doğru olarak tespit edilmesi ve kullanılacak uygun yedek parçaların seçilmesi, montaj, demontaj, lehimleme, sıkma benzeri işlemlerin yapılması ve bu işlemler sonucunda cihazların fabrika çıkış özelliklerine uygun olması, gerekli dokümanların eksiksiz doldurulması ve cihazın gerekli biçimde monte edilmesi veya konumlandırılması Cep telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısının mesleki yetkinliğini gerektirir. Cep telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısısın elektrik, elektronik, elektromekanik, ölçme ve kontrol aletleri, takımlar ve yedek parçalar hakkında yeterli bilgi sahibi olması gerekir.
Cep telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4), kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan cihazların fabrika çıkış değerlerine uygun ve kusursuz çalışır durumda olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması Cep telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısının sorumlulukları arasında yer alır.

22 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik’ kapsamında, TSE standardı ve bakanlıktan alınan yenileme yetki belgesine dayanarak faaliyet gösterenlerin TS 1390 standardına uygunluklarını gösteren Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi alması zorunlu olacak. İş yerlerinde artık elektronik/haberleşme dalında diplomalı, ustalık belgesine sahip ya da bu alanda mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler yer alacak. Bu kişiler bordrolu olarak tam zamanlı çalışacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Not: Bu hizmet diğer kuruluşumuz Belgetek tarafından verilmektedir.