QUASER Personel Belgelendirme Hizmetleri

Quaser Personel

Personel Belgelendirme Hizmetleri

Home Minibüs Şoförü

Minibüs Şoförü (MYK) Belgesi

BELGETEK PERSONEL BELGELENDİRME bünyesinde , sektöründe tecrübeli hocalar tarafından hazırlanan sektöre yönelik senaryoların kamera karşısında birebir uygulanması neticesinde adayın başarısı ölçümlenmektedir.

Minibüs Şoförlüğü işinde çalışıp da bu niteliğini belgeleyemeyen kişilerin başvurabileceği bu yeterlilik sınavlarından  başarılı olabilen adaylar , hem Minibüs Şoförlüğü görevini yerine getirebileceğini hem de işiyle alakalı çevre, kalite, işgüvenliği konularında  bilgisinin yeterliliğini ispat etmiş olmaktadır.

Amaç:

Bu ulusal yeterliliğin amacı Minibüs Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Sınava Giriş Önşartları:

Minibüs Şoförünün (Seviye 3);

– 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesini,

– Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu’nu ,

– Geçerli sabıka kaydı belgesini, ( Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.)başvuru anında sunması gereklidir

Sınav Aşamaları:

Sınavlardan BELGEYE hak kazanabilmesi için adayın,  (Z) zorunlu yeterlilik birimlerinden ve (S) seçtikleri birime ait sınavların TAMAMINDAN başarılı olması gereklidir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Adayların kullanacağı araca uygun GEÇERLİ ehliyet sahibi olmaları , performans sınav alanına İŞ KIYAFETLERİ ve göz kusuru olanların GÖZLÜK’leri ile beraber gelmeleri gerekmektedir.

 

Birimler: Sınav Tipi:
Z 17UY0328-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite Teorik Sınav
Z 17UY0328-3/A2 Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı Teorik ve Performans Sınavları

 

Belgenin Süresi ve Yenilenmesi:

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “Sınava Giriş Önşartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Adayın, sınav, değerlendirme, karar süreçlerinin belge tarihinden önce tamamlanabilmesi için belge geçerlilik tarihinden 3 ay önce başvuruda bulunması tavsiye edilir.

Kuruluşun Kendi Yerinde Sınav Organizasyonu:

Firmaların kendi alanlarında sınav yapmaları durumunda , adaylar kendi ortamlarında sınav yaptıkları için daha rahat olmaktadırlar. BELGETEK PERSONEL BELGELENDİRME ‘yi seçen firmalarda , adaylar kendi tesisinde yaptığı işleri gerçek olarak sınav senaryosuna uygun olarak tamamlayarak hem yürüyen işleri aksatmaz , hem de gerçek bir işi sınav olarak tamamlamış olurlar.

Firmanızda sınav yapılmasını istiyorsanız, yetkilimize ulaşmak için elektronik posta üzerinden , adres ve telefon bilgilerini içerecek şekilde  ulaşınız. Gerekli bilgi ve belgeler birkaç gün içinde tarafınızla paylaşılacaktır.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru İşlemleri Hakkında Detaylı Bilgiler İçin Tıklayınız

ONLINE BAŞVURU

Mesleki Yeterlilik (MYK) Belgesi Başvurunuzu Yapmak İçin Tıklayın