QUASER Personel Belgelendirme Hizmetleri

Quaser Personel

Personel Belgelendirme Hizmetleri

Home Güzellik Uzmanı

Güzellik Uzmanı (MYK) Belgesi

QUASER Personel, Güzellik Uzmanı mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini tüm Türkiye’de yürütmektedir.

KAPSAM
Güzellik Uzmanı (Seviye 4, Rev. 02) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1, A2, A3 ve A4 yeterlilik birimleri yer almaktadır.

16UY0244-4/A1 İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Organizasyon ve Mesleki Gelişim
16UY0244-4/A2 Cilt ve Vücut Bakımı
16UY0244-4/A3 Epilasyon ve Depilasyon Uygulamaları
16UY0244-4/A4 Makyaj Uygulamaları

*Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için tüm birimlerinin tamamından başarılı olması zorunludur.

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI
Başvuru için asgari şart, 16 yaşını doldurmuş olmaktır. 18 yaşından küçük adayların başvuru yapabilmesi için velisinin yazılı iznini de ibraz etmesi gerekir.

BAŞVURUSU ALINAMAYACAK ADAYLAR
16 yaşından küçük adayların, 16 yaşını doldurmuş ama velisine ait yazılı izni ibraz edemeyen adayların başvuruları alınmayacaktır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için: Başvuru Bilgileri, Online Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT : Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için QUASER’den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ (GENEL)
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

YAZILI SINAV:
A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara en az otuz (30) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmaktadır. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yedi (7) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmaktadır. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

A3 birimine yönelik teorik sınav bulunmamaktadır.

A4 birimine yönelik teorik sınavda adaylara en az yedi (7) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmaktadır. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez.

PERFORMANS SINAVI:

A2, A3 ve A4 birimlerine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol
listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu
kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların
tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi
gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye
karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma
ortamında, model üzerinde gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı
performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
A4 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A4-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu
kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların
tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi
gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye
karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma
ortamında, model üzerinde gerçekleştir

TEKRAR SINAV HAKKI:
Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.

YENİDEN BELGELENDİRME
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI
QUASER tarafından tanımlanmış ve belge sahiplerine bildirilen gerekliliklerin karşılanmaması halinde belgeler askıya alınır.

BELGENİN İPTALİ
QUASER tarafından tanımlanmış ve belge sahiplerine bildirilen gerekliliklerin karşılanmaması halinde belgeler iptal edilir.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru İşlemleri Hakkında Detaylı Bilgiler İçin Tıklayınız

ONLINE BAŞVURU

Mesleki Yeterlilik (MYK) Belgesi Başvurunuzu Yapmak İçin Tıklayın