QUASER Personel Belgelendirme Hizmetleri

Quaser Personel

Personel Belgelendirme Hizmetleri

Home Köprülü Vinç Operatörü

Köprülü Vinç Operatörü (MYK) Belgesi

BELGETEK PERSONEL BELGELENDİRME bünyesinde , sektöründe 15 yıl tecrübeli hocalar tarafından hazırlanan sektöre yönelik senaryoların kamera karşısında birebir uygulanması neticesinde adayın başarısı ölçümlenmektedir.

Vinç operatörlüğü işinde çalışıp da bu niteliğini belgeleyemeyen kişilerin başvurabileceği bu yeterlilik sınavlarından  başarılı olabilen adaylar , hem köprülü Vinç Operatörü görevini yerine getirebileceğini hem de işiyle alakalı çevre, kalite, işgüvenliği konularında  bilgisinin yeterliliğini ispat etmiş olmaktadır.

Amaç:

Bu ulusal yeterlilik, Köprülü Vinç Operatörü çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Sınav Aşamaları:

Sınavlardan BELGEYE hak kazanabilmesi için adayın,  (Z) zorunlu yeterlilik birimlerinden ve (S) seçtikleri birime ait sınavların TAMAMINDAN başarılı olması gereklidir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Adayların, performans sınav alanına İŞ KIYAFETLERİ ve göz kusuru olanların GÖZLÜK’leri ile beraber gelmeleri gerekmektedir.

15UY0205-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

Belgenin Süresi ve Yenilenmesi:

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Adayın, sınav, değerlendirme, karar süreçlerinin belge tarihinden önce tamamlanabilmesi için belge geçerlilik tarihinden 3 ay önce başvuruda bulunması tavsiye edilir.

Kuruluşun Kendi Yerinde Sınav Organizasyonu:

Firmaların kendi alanlarında sınav yapmaları durumunda , adaylar kendi ortamlarında sınav yaptıkları için daha rahat olmaktadırlar. BELGETEK PERSONEL BELGELENDİRME ‘yi seçen firmalarda , adaylar kendi tesisinde yaptığı işleri gerçek olarak sınav senaryosuna uygun olarak tamamlayarak hem yürüyen işleri aksatmaz , hem de gerçek bir işi sınav olarak tamamlamış olurlar.

Firmanızda sınav yapılmasını istiyorsanız, yetkilimize ulaşmak için elektronik posta üzerinden , adres ve telefon bilgilerini içerecek şekilde  ulaşınız. Gerekli bilgi ve belgeler birkaç gün içinde tarafınızla paylaşılacaktır.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru İşlemleri Hakkında Detaylı Bilgiler İçin Tıklayınız

ONLINE BAŞVURU

Mesleki Yeterlilik (MYK) Belgesi Başvurunuzu Yapmak İçin Tıklayın