QUASER Personel Belgelendirme Hizmetleri

Gizlilik Politikası

Home Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

QUASER; Politika ve İlkeleri doğrultusunda Tarafsız Hizmet, Gizlilik ve Güvenlik ilkelerine uygun, tüm adaylar için eşit, bağımsız ve tarafsız sınav ve belgelendirme hizmetleri verir. Bu amaçla, organizasyon yapısı ve ISO/IEC 17024 Standardına göre kurmuş olduğu Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi kapsamında gizlilik ve güvenliği sağlayacak tüm tedbirleri almıştır. Belgelendirme hizmeti, sadece yetkilendirildiği yeterlilik kapsamı ile sınırlandırılır. Belgelendirme talep eden tüm kişi ve kuruluşlara adil ve tarafsız davranır, QUASER Personel belgelendirme süreçlerinde ve programlarında açık ya da gizli ayırımcılık unsurları bulundurmaz. Ancak, sınav organizasyonlarında engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirler zorunlu olarak alınır.

 

Personel Belgelendirmeye temel teşkil eden teknik şartları, sınav ve belgelendirme koşullarını, ücretlerini, başvuru, yenileme, itiraz ve şikayet yöntemlerini, http://www.quaserpersonel.com adresinde açıkça ifade eder ve herkesin ulaşabilmesini sağlar. Süreçler kişi ya da kuruma özgü olarak yavaşlatılamaz ve hızlandırılamaz. Verilen belgenin geçerliliği, yenilenmesi, kapsamının değiştirilmesi, askıya alınması ve iptal edilmesi ilgili prosedürler ile tanımlanır ve web sitesinde yayınlanır. Sınavı Değerlendirici ve Karar Vericiler, sınava giren kişilerin, sınav tarihinden, iki (2) yıl öncesine kadar adayların eğitiminde yer almamış ve adaylar ile mali ve ticari bağlantısı, menfaat ve akrabalık ilişkisi olmayan kişilerden oluşur. Sınavı Değerlendirici ve Karar Vericiler, imzaladıkları taahhütname ile adaylara eşit, adil ve tarafsız davranacakları beyan eder. QUASER personel belgelendirme faaliyetlerinde eğitim hizmeti vermemektedir.

 

QUASER, Personel belgelendirme sisteminin işletilmesi ve bununla ilgili sorumlulukların yerine getirmesi için herhangi bir şahıs veya tüzel kişiliğe karşı bağımlılığı ve ticari ilişkisi yoktur. Elde edilen tüm kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğini korur. QUASER en üst düzey yöneticisi dahil sınav ve belgelendirme sürecinde yer alan tüm kadrolu, sözleşmeli elemanları elde edilen tüm kişisel ve kurumsal bilgilerin gizliliğini koruyacaklarını taahhüt etmişlerdir. QUASER başvuru talebinde bulunmuş kişilerin bilgilerini yetkili kuruluş talebi olmadığı müddetçe firma dışına açıklayamazlar. Herhangi bir nedenden dolayı yetkili kuruluşlar dışında bilgilerin açıklanması gerekirse, kuruluşun veya bilgilerin temin edildiği kimseden onay istenir. QUASER karşı taraf onay verirse kişinin bilgilerini açıklama hakkına sahiptir aksi takdirde hiçbir bilgi açıklanmaz. QUASER, kanunların bu tür bilgilerin ifşa edilmesini yasaklamadığı sürece, bir bireyin geçerli ve güncel bir belgeye sahip olup olmadığına ve bu belgenin kapsamına ilişkin bilgileri web sayfası üzerinden erişime sunacaktır.

 

Sınava giren adayların sınav sonuçları, her bir adayın başvuru sırasında aldığı şifresi ile görüntülenebilecek şekilde QUASER web sayfasında ilan edilir. Böylelikle, kişilerin sınav sonuçlarının gizliliğini sağlar. Kayıtlar, sınav bilgileri, sınav sonuçları ve belgeler güvenli ortamda saklanır. Proseslerin her hangi bir aşamasında sınav sorularının veya sonuçlarının gizlilik veya güvenliğin bozulduğunun saptanması ve şüphe duyulması durumunda sınavlar iptal edilir. Hizmet alan tüm kişi ve kuruluşların, süreç ve sonucu hakkında, itiraz ve şikâyet beyan etme hakları vardır. İtirazda bulunma, itirazda bulunan kişi aleyhine herhangi bir ayrımcı davranışa yol açmayacaktır. Sınav ve belgelendirme ile ilgili kararlara yapılan itirazların QUASER tarafından haksız görülmesi durumunda itirazın bir kez de “İtiraz Komitesi” tarafından değerlendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca Kurumsal süreçlerin tarafsızlığını, güvenirliğini ve şeffaflığını denetlemek amacı ile “Tarafsızlık Komitesi” oluşturulmuştur. Tarafsızlık Komitesinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda QUASER’e yaptığı uyarı ve tavsiyelerin dikkate alınmaması durumunda bulgularını MYK ve/veya Akreditasyon Kurumuna bildirme yetkisi bulunmaktadır.