QUASER Personel Belgelendirme Hizmetleri

Şikayet ve İtiraz

Home Şikayet ve İtiraz

Şikayet ve İtiraz

Personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya öneriler, telefon, posta, faks, e-posta ile yazılı olarak, sözlü olarak veya https://quaser.voc-tester.com adresinden “İtiraz/Şikâyet/Öneri” sekmesi yoluyla veya 0216 317 0757 numaralı telefondan yapılabilir.

 

İtiraz ve Şikayet Süreleri

Süreleri geçen itirazlar, mücbir sebepler var ise Genel Müdür kararı ile kabul edilebilir. Sınav sonuçlarına yönelik itirazın süresi, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasında alınan kararlara ve belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar için yapılacak itirazların süresi kararın bildiriminden itibaren 15 ( Onbeş ) gündür. Şikâyetler açısından süre sınırlaması mevcut değildir.

İtirazlar öncelikle QUASER tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur ve itiraz hakkında 5 gün içinde karar verilerek itiraz sahibi bilgilendirilir. İtiraz sahibinin açıklamalardan tatmin olmaması durumunda ve 5 gün içerisinde geri dönüş yaparak itirazının yeniden değerlendirilmesini talep etmesi durumunda itiraz, İtiraz Komitesine iletilir. İtiraz Komitesi: İlgili itirazın değerlendirilmesi için oluşturulmuş kurum çalışanlarımızın dışında tarafsız ve bağımsız üç kişilik bir komitedir. İtiraz Komitesi üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda itiraz karara bağlanır ve sonuç en geç 15 gün içinde itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. 15 günlük süre itiraz veya şikâyet başvurusunun QUASER kayıtlarına girdiği tarihte başlar. İtirazın haklı bulunması durumunda, değerlendirmenin sonucu ve mağduriyetin ne şekilde giderileceğini itiraz sahibine bildirilecektir.

 

Şikayetlerin Değerlendirilmesi

Yapılan personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında gelen tüm şikâyetler şikâyet sahibi kim olursa olsun değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Şikâyetin değerlendirme sonucu, şikâyetin alınmasından sonraki beş (5) iş günü içinde yazılı olarak şikâyet sahibine bildirilir.

 

Önerilerin Değerlendirilmesi

Öneriler kendimizi geliştirmemiz adına bizi memnun edecek ve yapılan tüm öneriler dikkate alınarak değerlendirilecek ve uygun görülenler konularda düzenlemeler yapılır.