QUASER Personel Belgelendirme Hizmetleri

Quaser Personel

Personel Belgelendirme Hizmetleri

Home Kuyumcu (Perakende)

Kuyumcu (Parekende) (MYK) Belgesi

 

QUASER Personel, Kuyumcu (Parekende) mesleki yeterlilik belgesi (MYK belgesi) sınav ve belgelendirme faaliyetlerini tüm Türkiye’de yürütmektedir.

KAPSAM
21UY0441-4 Rev 00 Kuyumcu (Perakende) Ulusal Yeterliliği kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Belgelendirme kapsamında A1, A2 ve B1 yeterlilik birimleri yer almaktadır.

21UY0441-4/A1: İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ile İş Organizasyonu
21UY0441-4/A2: Altın ve Gümüş Takı Alış-Satış Uygulamaları

21UY0441-4/B1: Mücevher Takı Alış-Satış Uygulamaları

*Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A1 ve A2 yeterlilik biriminden  başarılı olması zorunludur. Eğer adayın çalıştığı/çalışacağı işyerinde Mücevher alış satış uygulamaları varsa B1 biriminin de dahil edilmesi tavsiye edilir.

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ÖN ŞARTLARI
Başvuru için asgari şart, 16 yaşını doldurmuş olmaktır. 18 yaşından küçük adayların başvuru yapabilmesi için velisinin yazılı iznini de ibraz etmesi gerekir.

BAŞVURUSU ALINAMAYACAK ADAYLAR
16 yaşından küçük adayların, 16 yaşını doldurmuş ama velisine ait yazılı izni ibraz edemeyen adayların başvuruları alınmayacaktır.

BELGELENDİRME BAŞVURU YÖNTEMİ
Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler için: Başvuru Bilgileri, Online Başvuru

BAŞVURU EVRAKLARI
1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT : Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için QUASER’den bilgi alınız.

SINAV BİLGİLERİ (GENEL)
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

YAZILI SINAV:
A1 birimine yönelik teorik sınav 21UY0441-4 Rev 00 Kuyumcu (Perakende) Ulusal Yeterliliği Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre
gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara dört (4) seçenekli çoktan seçmeli düzenlenmiş en az on beş (15) soruluk, her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmaktadır. Teorik sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için asgari bir
buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (21UY0441-4 Rev 00 Kuyumcu (Perakende) Ulusal Yeterliliği Ek A1-2) ölçmektedir.

A2 birimine yönelik teorik sınav 21UY0441-4 Rev 00 Kuyumcu (Perakende) Ulusal Yeterliliği Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre
gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara dört (4) seçenekli çoktan seçmeli en az yirmi (20) soruluk, her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmaktadır. Teorik sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için asgari bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (21UY0441-4 Rev 00 Kuyumcu (Perakende) Ulusal Yeterliliği Ek A2-2)
ölçmektedir.

B1 birimine yönelik teorik sınav 21UY0441-4 Rev 00 Kuyumcu (Perakende) Ulusal Yeterliliği  Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmaktadır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1.5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (21UY0441-4 Rev 00 Kuyumcu (Perakende) Ulusal Yeterliliği Ek B1-2) ölçmektedir.

 

PERFORMANS SINAVI:
Performans sınavı 21UY0441-4 Rev 00 Kuyumcu (Perakende) Ulusal Yeterliliği Ek A2-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Adaydan verilen durum içerikleri ya da senaryo üzerinden altın ve gümüş takı alış-satış süreci değerlendirilir. Performansa dayalı sınav, altın ve gümüş takı alış-satış sürecine yönelik hazırlanacak senaryo üzerinden gerçekleştirilir.
Senaryoda tanımlanan ürünlere (gümüş ve altın) yönelik mağaza içi düzenleme, ürünlerin fiyatlandırılması, ürünlerin alış-satışının yapılması ve satış sonrası işlemler adaylara yöneltilecek talepler ve sorular çerçevesinde adaylar tarafından gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenmiştir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmektedir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (21UY0441-4 Rev 00 Kuyumcu (Perakende) Ulusal Yeterliliği Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmektedir. B2 biriminden de sınava girecek adaylar bu işlemlerin aynısını üzerinde değerli taş bulunan mücevher takı alış-satış sürecine yönelik hazırlanacak senaryo üzerinden mücevher takı alış satış işlemleri içinde yapmalıdır.

TEKRAR SINAV HAKKI:
Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
5 yıl.

YENİDEN BELGELENDİRME
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI
QUASER tarafından tanımlanmış ve belge sahiplerine bildirilen gerekliliklerin karşılanmaması halinde belgeler askıya alınır.

BELGENİN İPTALİ
QUASER tarafından tanımlanmış ve belge sahiplerine bildirilen gerekliliklerin karşılanmaması halinde belgeler iptal edilir.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru İşlemleri Hakkında Detaylı Bilgiler İçin Tıklayınız

ONLINE BAŞVURU

Mesleki Yeterlilik (MYK) Belgesi Başvurunuzu Yapmak İçin Tıklayın